9 МАРТ: На денешен ден:

1873 година, во Хасково е роден Тане Николов – Танју војвода, легендарниот војвода од Македонија и Тракија, поборник за обединувањето на Бугарија. Самостоен војвода од 1903 година, со својата чета учествува во Преображенското востание во Тракија. Учествуваат во голем број битки. Од 1906 година е војвода на ВМОРО во Леринско, Беломорска Македонија. Од април 1907 година тој е реонски војвода во Прилепско и Велешко. Во јули 1907 година е раководител на обединетите чети на Организацијата, кои учествуваат во најголемата битка по Илинденското востание, на врв Ножот. За време на Балканската војна тој дејствува со чета во Македонија. За време на Првата светска војна тој бил на располагање на дејствувачката армија. Зверски убиен од страна на комунистичката полиција во Асеновград на 17 јануари 1947 година.

1 МАРТ: На денешен ден:

1877 или 1878 година во Злетово е роден Милан Арсов Генов бугарски фармацевт, кој станал жртва на српскиот режим во Вардарска Македонија. Член е на Сојузот на бугарските научници, писатели и уметници, на Внатрешната македоно-одринска револуционерна организација и на ММТРО кон Внатрешната македонска револуционерна организација. Син е на Арсо Генов Злетовецо член во епархалниот совет при бугарската митрополија и во општинскиот совет, и на Анастасија. Завршил во нецелосната четирикласна машка бугарска гимназија во Скопје, а потоа завршува гимназија во Ќустендил. Заминува во Разград, каде што работел некое време во аптеката на Торчанов. Дипломира како фармацевт со одличие на Медицинскиот факултет во Цариград во 1900 година и во Скопје отвора сопствена аптека, опремена со сопствена амбуланта за лекарски прегледи и преврски на ранети четници на ВМОРО. Истата година се оженил со Катја Шукарова од Велес. Поради неговата сомнителна активност, неколку пати е затворан од страна на турските власти.

23 ФЕВРУАРИ: На денешен ден:

1864 година во Охрид е роден генерал-полковник Крстју Златарев – командант на 11-та пешадиска македонска дивизија во Првата светска војна. Златарев го завршува Софиското воено училиште. Во Српско-бугарската војна (1885 година) учествува како јункер. Во Првата балканска војна (1912-1913 година) командува со ХХIХ пешадиски Јамболски полк, кој на 4 ноември 1912 година го зазема Форт Иллери табија од Чаталджанската позиција, а на 13 март 1913 година – Форт Илдз табија од тврдината Едрене. Подоцна командуваниот од него полк се бие кај Кукуш (20-21 јуни 1913 година) и во борбите до Горна Џумаја. При формирањето на 11. пешадиска Македонска дивизија во 1915 година му е доверено нејзиното комансување. Златарев учествува во воените дејствија околу Криволак, Бистренци и Богданци во 1915 година, како и по планината Беласица во 1918 година Два пати е рануван – при Чаталджа и Горна Џумаја. Убиен е во атентатот во црквата „Св. Недела “ во Софија.

10 ФЕВРУАРИ: На денешен ден:

1922 умира Христо Апостолов Матов – еден од лидерите на ВМРО и нејзин теоретичар. Роден е на 10 март 1872 година во Струга. Воспитаник е на Солунската бугарска машка гимназија, а подоцна дипломирал на Факултетот за историја и филологија на Софискиот универзитет. Директор е на Бугарското педагошко училиште во Сер, а подоцна предава на Бугарското педагошко училиште во Скопје.

Во 1897 година Матов под псевдонимот Дримколов ја издава брошурата „Сръбските претенции в Западна България“, во која ја докажува бугарштината на словенското население во Македонија и ги отфрла како неосновани тврдењата дека тоа е српско. Брошурата започнува на следниов начин:

ʺВъ тая статия искамъ да сподѣля съ читателитѣ нѣколко мисли за претенциитѣ, които въ най-ново врѣме поддигнаха Сърбитѣ върху оная наша страна, която етнографски се нарича Западна България, а археологически е позната подъ име Македония.

Фактъ е, констатиранъ вече, че Македонскитѣ Българи сѫ захванали да се събуждатъ по-рано отъ Мизийскитѣ и Тракийскитѣ..ʺ

Поддржувач на И. Гарванов и Б. Сарафов и противник на Ј. Сандански.