17 юни

На денешен ден:

1929 година загинува Јосиф Киров Танаров, познат како Јосето или Јосиф Херојот, бугарски револуционер, деец на Внатрешната македонска револуционерна организација.

ist-calЈосиф Киров е роден во Кукушко село Врагитурци (денес Сотируда, Грција) во бугарско семејство со револуционерни традиции – татко му и чичко му се блиски соработници на Гоце Делчев. Откако поголемиот дел од Македонија повторно останува под странска окупација по завршувањето на Првата светска војна Јосиф Киров поминува во илегала во 1922 година и станува војвода на чета во Струмичко. Води чета од 18 комити.

На 17 јуни 1929 година четата на Јосиф Киров е отворена од српска жандармерија кај Висока чука над Дојранското Езеро. Деветмината опсада четници наоѓаат неколку часа отпор, по што пробиваат блокадата. Загинуваат Јосиф Киров заедно со двајца четници. Српската жандармерија дава 13 убиени, на чело со началникот капитен Желкович.

На денешен ден:

1903 година

Во борба со Турците, во близина на селото Неманци, Кукушко, загинува четник на војводата Крсто Асенов – Милан Делчев, брат на Гоце Делчев.