30 ДЕКЕМВРИ На денешен ден:

danail11852 година роден е Даниел Цонев Николаев, бугарски офицер, генерал од пешадијата. Учесник во Српско-турската војна, Руско-турската војна (1877 – 1878), обединувањето на Кнежеството Бугарија со Источна Румелија и Српско-бугарската војна. Министер во предвечерието на Балканските војни. Првиот офицер кој ја добил највисоката титула во бугарската армија – генерал на пешадијата. Познат како „Патријархот на бугарската војска“.

 

993838_1008723805850885_5608355638672263981_n

29 ДЕКЕМВРИ На денешен ден:

Цепенков1920 година умира Марко Костов Цепенков -бугарски писател, фолклорист. Роден е во 1829 година во Прилеп. Некое време го изучува грчкиот јазик во Струга при Н. Хаджов. Учествува во борбата против грчкото духовништво. Решавачка улога во животот на Цепенков одиграла средбата со Д. Миладинов (1856-1857 година). Под негово влијание собира фолклорни материјали. Во 1888 дознава дека Министерството за народното просветителство во Софија почнува да го издава „Сборник за народни умотворения, наука и книжевност“, се поврзува со проф. Ив. Д. Шишманов, на кого му ги доставува материјалите си. Шишманов го советува да се врати во Прилеп и да ја прошири збирката со описи на обичаи, занаети, преданија, тајни говор и др. Цепенков повторно доаѓа во Софија. До 1900 година го обнародува „Сборник за народни умотворения, наука и книжевност“ 269 приказни и преданија, 85 песни, 389 верувања и прокоби, над 200 соништа со нивно толкување , 46 баења, 12 басни, 8 обичаи и обреди, 3 727 изреки и поговорки, 100 гатанки, 20 скоропоговорки и 67 детски игри. Автор е на поеми и песни, на драмата „Црне војвода“. За историјата на бугарската литература особено важна е неговата биографија, напишана во 1896 година по порачка на Ив. Шишманов.

28 ДЕКЕМВРИ На денешен ден:

Стефан1878 година е роден Стефан Илиев Кондаков, бугарски револуционер, деец на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација.

Стефан Кондаков е роден на 28 декември 1878 година во Битола, тогаш во Отоманската империја. По професија е наставник, а подоцна се приклучува на ВМОРО и станува четник при Даме Груев. Во Илинденското востание влегува со чета во Македонија од Бугарија и дејствува во Битолско. Турските власти го апсат и осудуваат на смрт, но е помилуван и заточен во Дијарбекир. Добива амнестија по Младотурската револуција, а во Балканската војна е доброволец во 3 Солунска дружина на Македонско-одринското ополчение. Умира на 5 март 1937 година во Хасково

25 ДЕКЕМВРИ На денешен ден:

ivan_minchev1874 година роден е Иван Петров Минчев, бугарски учител и револуционер, деец на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација.

Минчев е роден на 25 декември 1874 година во Ваташа, Тиквешко, во Османлиската империја, денес Република Македонија. Во 1895 година дипломирал на бугарската гимназија во Солун и уште како ученик станува член на ВМОРО. Го спроведува  Даме Груев во Кавадарци во 1894 година и му помага во формирањето на револуционерната организација во градот. Во периодот 1895 – 1903 година Минчев е учител во Кавадарци и е член на Тиквешкиот  околиски комитет на ВМОРО. Бега во Софија откако е подгонен од турските власти. Потоа работи во Бугарската егзархија во Царигард. За време на Првата светска војна служи во Воено-санитарна единица.

Иван Минчев умира на 24 ноември 1960 година во Софија