21 СЕПТЕМВРИ: На денешен ден:

1903 г. загинува Тодор Христов, познат и како Офицерчето, бугарски офицер и револуционер, десец ​​на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација.

Христов е роден во 1878 година во град Велес, тогаш во Османската империја. Завршува I прогимназијален курс. Учи во Военото училиште во Софија, кое го завршува во 1902 година и започнува служба во Петти коњен полк. Во почетокот на пролетта на 1903 година ја напушта службата и замина за Македонија, каде влегува во четата на Питу Гули, кој дејствува во Крушевско. На Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ е избран за член на Горското началство и за воен раководител на востанието во Крушево. По време на Илинденско-Преображенското устие е меѓу раководителите на заштитата на Крушевската република. На крајот на востанието на 21 септември заедно со 18 четници води битка во планината Виљач, Скопско-Прешево, во која Тодор Христов и 11 четници загинуваат.

10 СЕПТЕМВРИ: На денешен ден:

Е убиен во неразјаснети околности Данаил Василев Крапчев, истакнат бугарски новинар, јавна личност и револуционер. Со својата висока култура и стотици воведни статии Данаил Крапчев го зазема заслуженото место во историјата на бугарското новинарство како еден од најголемите бугарски политички аналитичари.

Роден е во Прилеп на 15 декември 1880 година. Во 1898 година ја завршува Солунската бугарска машка гимназија, а во 1906 година – историја на Софискиот универзитет. Во истата година започнува новинарска дејност во неделникот „Македонско-одрински преглед“, по што станува нелегален четник на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација. Во 1907 година, заедно со Пејо Јаворов и Васил Пасков, го уредуваат весникот ʺИлинденʺ во Софија. Следната 1908 година тој ги уредува последователно весник ʺОтечествоʺ и весник ʺРодинаʺ во Солун. Во периодот 1909-1912 го издава весникот „Вардар“ во Софија и доследно го преименува во други наши реки и планини, за да ја надминат забраната во Турција. Во 1912 година Данаил Крапчев е повторно четник со Јаворов, преминувајќи во Солун. Истата година го уредува весникот „Б’лгарин“ во Солун. По Втората балканска војна тој е уредник на органот на Демократската партија „Прапорец“, издаван во Софија. Во периодот 1915-1918 Данаил Крапчев е воен дописник на весниците „Воени известувања“, „Добруџа“ и „Прапорец“. Во 1919 година го создава независниот информативен весник „Зора“, еден од најавторитетните и популарни весници пред Деветосептемврискиот преврат во 1944 година, на кој е директор до крајот на својот живот. Во исто време, тој е директор-сопственик на акционерските друштва „Бугарски печат“ и „Преса“. Основач на Македонскиот научен институт. Во 1928 година е во раководството на Македонскиот младински сојуз и како таков по убиството на Александар Протогеров е накратко во редакцијата на весникот „Македонија“ заедно со Иван Хаджов, Георги Кондово и Петар Мрмев.

По државниот удар од 19 мај 1934 година, поради неговите демократски позиции, се населил во Карлово. Во април 1941 година, е испратен од премиерот Богдан Филов во мисија да направи врска со Бугарските акциони комитети, кои тој ги запишува во својот дневник:

„Царот се согласи да му ја доделиме Крапчев на мисијата во Скопје. Веднаш го викнав Крапчев; тој е за присоединување на Македонија кон Бугарија, а не за автономија. “

На 9 септември 1944 година, тој е уапсен од комунистички паравоени сили. Убиен во нејасни околности на 10 септември 1944 година во полицискиот оддел на Горна Џумаја. Осуден постсмртно од Народниот суд. Во февруари 1994 година, Врховниот суд на Република Бугарија ја укина пресудата.

6 СЕПТЕМВРИ: На денешен ден:

1925 година умира Петар Костов, познат како Пашата, бугарски револуционер, прилепски околиски војвода на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација и Внатрешната македонска револуционерна организација.

Костов е роден во 1889 година во Прилеп, Отоманската империја, сега Република Македонија. Завршува прогимназијално образование. Во 1910 година е четник при Милан Гјурлуков и во текот на летото на 1915 година Костов е војвода во Прилепско. Тој го предводи Прилепскиот регион по 1920 година, а во 1925 година неговата чета се состои од 33 четници. Умира на 6 август 1925 година заедно со Велешкиот војвода Петар Станчев во борба со Србите во Горна Драчевица, Тиквешко.

1 септември: На денешен ден:

Во 1898 година во Прилеп е роден бугарскиот писател Димитар Талев (1898 – 1966). Делата на Тавев биле преведени на повеќе од 18 јазици, а според дел од неговите дела биле поставени успешни сценски изведби (Железениот светилник, Преспанските камбани итн.). Во 1927 година бил привлечен како коректор во весникот „Македонија“, кој постепено се оформува како орган од десното крило на македонското движење (на Иван Михајлов). Во 1929 година, тој бил назначен за уредник на изданието, а од следната година станал главен уредник (1930-1931). Во јануари 1931 година, Талев бил делегат од Прилепското Братство на 9-тиот Редовен конгрес на Сојузот на македонските емигрантски организации.Починал во Софија на 20 октомври 1966 година.