Во четвртокот, Европскиот суд на правдата ја казни Унгарија со 200 милиони евра бидејќи не ја спроведе претходната пресуда со која беше осудена за кршење на правата на барателите на азил.

Во декември 2020 година, Судот на правдата на ЕУ пресуди дека Унгарија не ги почитува правата на Унијата во делот, меѓу другото, на процедурите за признавање на меѓународна заштита и враќање на нелегално престојуваните граѓани во трета земја.

Ова прекршување се однесуваше на ограничувањето на пристапот до процедурите за меѓународна заштита, незаконското задржување на барателите на азил и заштитата во транзитната зона и повредата на нивното право да останат на територијата на унгарската држава до конечната одлука за правниот лек. како и отстранување на граѓани од трети земји со нелегален престој.

Имајќи предвид дека Унгарија сè уште не ги почитува пресудите од 2020 година (освен во однос на транзитните зони, кои веќе беа затворени пред објавувањето на тие пресуди), Европската комисија поднесе нова постапка за воведување финансиски санкции.

Во својата одлука, судот утврди дека Унгарија не ги презела потребните мерки за извршување на пресудите од 2020 година. Така, Унгарија, кршејќи го принципот на лојална соработка, намерно ја избегнува примената на заедничката политика на Унијата за меѓународна заштита во целост, како и правилата за отстранување на државјани на трети земји со нелегален престој.

Ваквото однесување претставува значајна закана за единството на Унијата, што сериозно ги загрозува интересите на барателите на азил и јавниот интерес.

Според тоа, Судот и нареди на Унгарија да плати паушал од 200 милиони евра и парична казна од 1 милион евра дневно доцнење, се вели во соопштението на Судот.

Може да jа лаjкнете ФБ страницата на ТАТКОВИНА тука


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO