Опис: „За Атанасов Спиро Клинчаров, од с. Тработивиште, стар на 48 години. Како ВМРО-вец йе од 1912 година, като таков йе по порекло от татко му. Нейе бил во ВМРО-вски чети, беше во групата на ВМРО и како таков беше член на комитетот и организатор на истиот.

Како ВМРО-вец он ги помагал со работа. Во Бугарийа нейе бивал како беган или прогонен, одил, йе на гости и слично. Во Бугарийа бивал за време на окупацийата по свойи часни работи.

Држанйето му за време на окупацийата му беше добро, беше доволен од окупаторската влас, работеше и йа помагаше истата, биваше во разни риквизициони комисийи и др. агитираше за успехот на Германийа и др. за обидиненийето на Бугарийа…

Држанйето му од ослободуванйето беше недобро, за това што он уште во прво време беше недоволен, држи се по страна, подоцно почна да се пройавува со нападанйето на демократийата денеска, и федералното устройство, като почна да организира ВМРО-вска организацийа, кой беше член во комитет и организатор…“

„…После довагйането на Бобев дойде Лазо Нешков горскиот и он седна на нашата маса а подоцно на нашата маса дойде Филип Манчов. И тогава он почна да ни кажува (Филип) како со Рушид са се карали во неговийот дйукан. И тогава почнахме да разговараме. После като се понапихме почнахме да разговараме дека йа сум Бугарин и некам ги србите….“

„Во началото на 1946 год., се поврзува со Д-р Тренчев Коста, кой му дава директиви за работа, говорејки му дека треба да се борат против народната власт, а за самостална Македонија со Ванчо Михајлов на чело, а под покровителство на Америка и Англија. Тој пристанува да работи за организацијата. После тоа кај него идат младинци от Виница каде прават састанак, и на кој састанак Виничаните им исто говореле дека требат да се борат за самостална Македонија…“

Извор: Оригинален извор на досието-С.Рашков

Автор: Спиро Атанасов Клинчарски (1897 – 1966) е деец и организатор на ВМРО, осуден и прогонуван од југословенските комунистички власти и службите на ОЗНА/УДБ-а по 1944 година. Неговиот татко Атанас Клинчарски е деец на ВМОРО, соборец на Гоце Делчев и Атанас Раздолов. Неговиот брат Глигор Атанасов Клинчарски е убиен од српските власти во 1921 година.

За да го прочитате досието кликнете ТУКА

Извор: БИБЛИОТЕКА СТРУМСКИ

 


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO