Опис: Статиjа на Љубен Димитров од Битола публикувана во ʺМакедонска трибунаʺ број 412 Indianapolis, USA, 1935 година

„Известно е на всички колко много прѣчки и вълнения създаде присъединението на Източна Румелия презъ 1885 година къмъ България…И ако, въпрѣки всичко, съединението стана, то се дължеше главно на победата на българитѣ надъ сърбитѣ както и на решението на султанъ Абдулъ Хамидъ, подъ внушението на Англия да не праща турски войски въ Румелия и по такъвъ начинъ да засили княжеството за да може да се опълчва срещу Русия, която имаше домогвания на Балканитѣ…

За присъединението обаче на Македония къмъ България още тогава и дума не можеше да става, защото, въпрѣки желанието на народа, това нѣмаше да бѫде позволено отъ никоя европейска сила. Балканската война потвърди още повече мисъльта, че на България ще бѫде много трудно да присъедини къмъ себе си Македония. Вѣроломната измѣна на Балканскитѣ съюзници следъ първата Балканска война, не бѣше нищо друго, освенъ желание както на Балканскитѣ страни, така и на нѣкои европейски сили да не допуснатъ на никаква цена една Санъ-Стефанска България, отъ която всички се страхуваха.

Отъ стълкновенията, които постоянно сѫществуватъ между Балканскитѣ държави за Македония, ще се роди и наложи решително независимостьта на Македония, която по такъвъ начинъ ще балансира силитѣ на Балкана и ще служи за спойка между тѣхъ. Така разрешенъ въпроса, то не значи, че духовната общность, която сѫществува между българитѣ отъ царството и тѣзи отъ Македония, ще бѫде унищожена. Напротивъ, тя ще се засили при взаимно економическо и културно братско съжителство, което неминуемо ще настѫпи между всички балкански държави. И тогава вече, стѫпили на здрава економическа и политическа почва, при липса на недовѣрие и зависть, балканскитѣ държави ще могатъ да реализиратъ и принципа – Балкана за балканскитѣ народи, който принципъ сега е подхвърленъ изкуствено и съ друга замисълъ, но тогава ще израстне и се наложи като едно решително желание на всички балкански народи, обединени отъ общи економически интереси и свързани съ взаимни политически договори на искрена и приятелска сърдечность…“

Љубен Димитров – ʺЗошто Македонија треба да биде слободна и независна“, Индијанаполис, 1944 г.

Извор: Скенирано од оригинален примерок

Автор: Љубен Димитров е бугарски општественик, новинар и виден деец на Македонската патриотска организација во САД и Канада. Во 1926 година е избран за претседател на Македонското студентско друштво ʺВардар“. Бил долгогодишен уредник на весникот ʺМакедонска трибуна“ (1931-1962). Умира во 1962 година во Торонто, Канада.

За повеќе информации за Љубен Димитров ТУКА

За да ја прочитате статијата кликнете ТУКА

 


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO