Опис: „Записник од саслушањето на Павле Поцев Шатев, работено на 23.VI.1949 год. во У.Д.Б. за Македонија“, публикувано во ʺПолициско досие”, Скопје

„…Во Бугарија почнав да работам како адвокат а 1918 год. бех назначен за окружен управител во Крџали и останав таков година и половина. След това, кога дојдова земеделците на власт, мене ме отпуштија. Во 1921 год. дојдов во Софија и легалната организација на ВМРО се беше поделила на две-односно на леви и десни-во однос на решавањето на македонскиот вопрос. Јас се прикључив на левите (федералисти), а приватно работев како адвокат. Во 1923 год. организацијата се обедини, али само легалните, а нелегалните си останаја непомирени. Во това време није неколку души: јас, Чудомир Кантарџијев (убит), д-р Филип Атанасов (во СССР), Славчо Ковачев (убит), д-р Христо Далкалачев (во Софија), решивме да влезиме во врска со совјетски партијни функционери, који под туѓи имена живеја во Софија и да тражиме од нив помоќ и начин за ослободувањето на Македонија. Тие самите стапија во контакт со нас, бидејќи није бевме функционери на федеративната организација и тије сакаја нас да не ојакнат во однос на десните. Јас во ствари од 1923 год. стапив во врска со Совјетската обавештајна служба. Прво одржавав врски со Николај Николајевич, кој во Софија живејеше под туѓо име и работеше во Црвен крст. Истиот како револуционер је дошол со задача во Бугарија да образуват од разни националности одреди који заједно со турската војска да се борат против Грците и ги истерат од Солун. Ова беше од тије причини што Турција беше во пријателски односи со Совјетски савез и што Ќемал паша беше помаган….

Бугарската Комунистичка партија во началото на 1942 год. саздала је една специјална „миноподривна организација“ која имала за цел да саздаде групи кој ќе вршат саботажа во случај да Бугарија влезе во војна против Совјетски савез. На чело на таја организација, како легално лице бил Никола Вапцаров. Вапцаров организирал овије групи под раководство на ЦК на партијата преко членот на ЦК Антон Иванов кој бил нелегален. Вапцаров је бил поврзан и со инжињер Минчев, кој бил техничко лице при ЦК и бил задужен по јавките за целата провинција. Кога полицијата ја раскрила организацијата Минчев во полицијата на саслушања провалил целата работа и ги казал сите врски на сите градови во Бугарија…

Пошто на Никола Вапцаров женаму и Мара Междуречка (кај која ми беја парите и радио станицата) бева браточеди, кога јас бев интерниран Мара му рекла на Никола Вапцаров да сум јас кај неја оставил пари, а и радио станица на чување и да толку време минава никој не ги барал и не знаје со нив што да праје. Никола Вапцаров дошол до закључение да се тије пари и станицата на Совјетите и пошто бил на чело на „миноподривната организација“ и рекол на Мара да му ги предаде на него. Мара со това не се согласила без моје знање и ги задржала како парите така и станицата. Во меѓувреме Савченко си ги повлекол и парите и радио станицата, пошто знајеше каде се навоѓат.

Кога је Вапцаров ухапсен, покрај својата работа, кажал во полицијата и това да сум јас оставил при Мара Междуречка пари и еден куфар…

ШТО РАСПРАВИ ТИ ПРЕД ПОЛИЦИЈАТА?

Јас во полицијата, каде уопште не бев тепан, им реков дека на неколку месеци пред да бидам интерниран еден мој познат од Советската легација ми донесе пари и радио станица и ме замолил да ги чувам додека не си ги земе. Пошто јас не му го кажав името на Савченко тије ми покажаја слики на Советската легација и јас им ги посочив Савченко, дека он ми ги дал парите на чување. Им реков да незнам колку пари је имало, но да знам дека имало драхми, динари и долари. Се интересоваја дали сум јас финансирал организацијата, но јас това одбивах…Во полицијата бев до јуни 1942 год. кога бев предаден на суд со околу 60 и неколку души. На овај процес беја осудени 11 души на смрт од кој 5 беја во неизвесност. Јас бев осуден на 15 години затвор, а Трајчо Костов на доживотен затвор, макар да полицијата го теретеше да је член на ЦК. Смртните пресуди се исполнија уште истиот ден. Целиот овај процес и иследствијето беше дириговано од Гестапо…

Извор: Скенирана од оригинален примерок

Автор: Павел Шатев (1882-1951) е револуционер на ВМОРО, еден од солунските атентатори и еден од основачите на прокомунистичката ВМРО (обединета).

За повеќе информација за авторот ТУКА

За да ја прочитате книгата, кликнете ТУКА

Извор: Библиотека Струмски


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO