Петар Чаулев од Охрид – „Съдбата на с. Велгощи (картини из четнишкия живот)“ – објавена во сп. „Отечество“, кн.2, Софија, 1915 година
Опис

„Четире-петь километра на изтокъ отъ гр. Охридъ, при политѣ на Петрино-планина, при голѣми извори, покрай буйни планински потоци, на широка поляна, обрасла, като райска градина, накичена съ най-хубави и плодородни овощни дървя, е разположено с. Велгощи, броящо 4-500 кѫщи.

Прѣдъ него блѣщи изящната панорама на хубавия и святъ за българина Охридъ, съ своитѣ паметници, живи спомени отъ минала българска слава…

Бългъринътъ отъ това село, прѣдъ мисъльта, че и той трѣбва да бѫде свободенъ и че историята му е завѣщала и той да живѣе, така както и неговитѣ братя отвъдъ Рила и Родопитѣ, не бѣ доволенъ отъ хубоститѣ и богатствата, съ които природата бѣше го наградила.

Той искаше земята, по която се лѣе българска поть и, по която бразди българско рало, да бѫде българска. Този бѣше девизътъ, съ който лѣгаше и ставаше българинътъ, билъ той кацналъ по върховетѣ на Пиринъ, на Кожухъ, на Вичъ, на Перистеръ, на Шаръ, или билъ той въ долинитѣ на полетата на Мѣста, Струма, Вардаръ и Дрина или пъкъ при Царскитѣ Самоилови градини, разполежени край брѣговетѣ на Охридското и Прѣспанското езера…

Въ срѣдата на м. ноемврий сръбскитѣ войски окупираха и тази часть на Македония. Селото Велгощи стана воененъ лагеръ. Сръбскитѣ бездѣлници цѣлата зима ядоха, пиха, безъ да заплатятъ стотинка, ограбваха и обезчестяваха, безъ да се засрамятъ; а да се оспорва на сърбина правото за псувни, е нетактично.

Стариятъ Петрински герой Андонъ Шибаковъ прѣзъ туй врѣме бѣше опълченецъ въ Тракийскитѣ полета, раненъ въ рѫката и награденъ съ кръсть „за храбрость“. Той е получавалъ често писма отъ близкитѣ си за непоносимото тегло отъ сръбския яремъ.

Свърши се и междусъюзнишката война, но злобата на Македонеца спрѣмо подлия сръбски народъ, отъ день на день все повече се усилваше.

Македонецътъ, който бѣше навикналъ да се бори, противъ турския режимъ десетки години, виждайки сръбския, че е много по-отвратителенъ отъ първия, безъ да помисли за минута, че братска България е пострадала и не може да му помогне, рѣши да си отмъсти. Единъ мѣсецъ слѣдъ подписването на прѣстѫпния и хайдушки Букурещки договоръ, македонецътъ въорѫженъ пакъ се яви изъ македонскитѣ балкани, пакъ тъй свободенъ и гордъ като по-напрѣдъ, и изби сръбскитѣ прѣстѫпни пълчища въ западна Македония

Прѣвзе градове и села, мина прѣзъ Охридъ, Велгощи и се окопа пакъ на планина Петрино, на сѫщитѣ онѣзъ мѣста, на които се би и прѣди 10 години съ турцитѣ… За войвода на тази чета бѣше назначенъ пакъ онзи герой, който прѣди 10 години, раненъ въ корема, викаше на своитѣ другари:

„Напрѣдъ, юнаци!“. . .“

Извор: Сканирана од оригинален примерок.

Автор: Петaр Чаулев (1882-1924) е познат бугарски револуционер и војвода, член на Централниот комитет на ВМРО. На 10 ноември 1912 г. Чаулев заедно со одред од 300 души го ослободува Охрид и го крева бугарското знаме на Самуиловата тврдина, но по влегувањето на српските војски во градот е уапсен.

Во 1913 г. учествува во Тиквешкото востание и го води Охридско-Дебарското востание против српските окупатори и свечено влегува во Охрид заедно со битолскиот војвода Павел Христов.

На 20 март 1915 г. Петар Чаулев учествува во Валандовската акција, а за време на Првата светска војна е околиски началник во Охрид.

За да ја прочитате книгата, претиснете тука.

Повеќе информации за војводата Петар Чаулев тука.

ИЗВОР: Библиотека Струмски


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO