31 ДЕКЕМВРИ: На денешен ден

1939 година умира Делјо Динев Марковски, бугарски револуционер, деец на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација, костурски војвода и учесник во Илинденското востание.

delyo_markovski_kosinets_imaroДелјо Марковски е роден во 1871 година во село Косинец, Костурско.Се занимава со трговија. Привлечен е во ВМОРО од Лазар Поп-Трајков во 1898 година. Како последица на Иванчовата афера од 1901 година е уапсен и лежи 2 години во затвор во градот Корча. Заедно со Лазар Киселинчев, Васил Чакаларов и Атанас Каршаков организира канали за внос на оружје од Албанија и Грција.

Делјо Марковски учествува во Илинденското востание во летото 1903 година како војвода. По задушувањето на востанието продолжува да се занимава со трговија, одкако отвора бакалница и касапница  и во блиската до Косинец паланка Билиште. Тука се работи за приближување на ВМОРО и албанскиот револуционерен комитет на Черчиз Топули, Михал Грамено, Темистокли Грмени, Адем беј и Танас Настоплиси. Поради тоа командантот на Билиште мајор Рамиз беј прави неуспешен атентат врз него, при што по грешка е убиен негов соселанин на име Делјо, потоа го изгонува од градот и дава зелено светло на шефот на грчкото андартско движење во Костурско Георгиос Цондос (капетан Вардас ) да биде нападнато родното село на Марковски Косинец.

На 3 мај 1907 година откако селаните заминуваат  на печалба во странство, 320 члена грчка чета предводена од капетаните  Јанис Критикос и Христос К. Мичос одседнуваат во К’рчишта каде локалниот гркоманин Пандо Гачко ја снабдува со турски алишта и потоа во текот на денот предводена од курирот Спиро Влаот го напаѓа Косинец. Марковски организира одбрана на селото – заедно со Георги (Гако) Кенков се сместени во една куќа, Гјуто (Јото) Стасков и Митре Пировски во втора, а малото му братче Крсто – во трета и петмината ги потиснуваат андартите кои приквечер се повлекуваат со 20 лица жртви. Од селаните е убиена Султана Динева Гушлева, деец на комитетот и една девојка која е расечена на парчиња. При повлекувањето андарти ја опожаруваат куќата и дуќанот на Марковски.

По Младотурската револуција во 1908 година Делјо Марковски се занимава со политика, а потоа активно учествува во дејноста на обновената од Тодор Александров Внатрешна македонска револуционерна организација. Во почетокот на Првата светска војна се наоѓа во Албанија, каде што помага на албанските револуционери. Подоцна е вклучен кон разузнавачката служба на Штабот на армијата, каде се зближува со протерани од режимот на Елевтериос Венизелос Грци-ројалисти, меѓу кои и капетан Јанис Критикос кој во 1907 година го напаѓа Косинец, и им уредува канал за преписката им со Германија. Го раководи разузнавањето против француските војници во регионот на Поградец. Во тоа време неговата сопруга се наоѓа во Д’мбени, каде е измачувана од француски контраразузнавач, за да изкопчаа информации за Делјо Марковски.

По завршувањето на војната Марковски се населил со семејството во Софија, каде што починал во 1939 година

30 ДЕКЕМВРИ:На денешен ден

10850108_819796934743574_7950813425484154992_n1909 година завршува организационата обиколка на Христо Чернопеев во Струмичкиот револуционерен округ за обновување на нелегалната борба. Тој ја почнува обиколката на 14 декември 1909 година. Христо Чернопеев се вклучува во активностите на ВМОРО во крајот на XIX в. Во Кукушко раководи школа за обука на идни војводи. Зема учество во аферата „Мис Стоун“. За време на Илинденското востание во 1903 година се бори со турските војници во Разлошкиот крај. По поразот на востанието продолжува револуционерната дејност. Одржува блиски контакти со Јане Сандански. По Младотурската револуција од 1908 година учествува во создавањето на Народната федеративна партија. Во 1911 година станува член на ЦК на ВМОРО. За време на Првата балканска војна (1912-1913 година) се вклучува во Македонско-одринското ополчение, предводи чета во родопски одред. Учествува и во Првата светска војна (1914-1918 година). Загинува во борбите кај Криволак.

30 ДЕКЕМВРИ На денешен ден:

danail11852 година роден е Даниел Цонев Николаев, бугарски офицер, генерал од пешадијата. Учесник во Српско-турската војна, Руско-турската војна (1877 – 1878), обединувањето на Кнежеството Бугарија со Источна Румелија и Српско-бугарската војна. Министер во предвечерието на Балканските војни. Првиот офицер кој ја добил највисоката титула во бугарската армија – генерал на пешадијата. Познат како „Патријархот на бугарската војска“.

 

993838_1008723805850885_5608355638672263981_n

29 ДЕКЕМВРИ На денешен ден:

Цепенков1920 година умира Марко Костов Цепенков -бугарски писател, фолклорист. Роден е во 1829 година во Прилеп. Некое време го изучува грчкиот јазик во Струга при Н. Хаджов. Учествува во борбата против грчкото духовништво. Решавачка улога во животот на Цепенков одиграла средбата со Д. Миладинов (1856-1857 година). Под негово влијание собира фолклорни материјали. Во 1888 дознава дека Министерството за народното просветителство во Софија почнува да го издава „Сборник за народни умотворения, наука и книжевност“, се поврзува со проф. Ив. Д. Шишманов, на кого му ги доставува материјалите си. Шишманов го советува да се врати во Прилеп и да ја прошири збирката со описи на обичаи, занаети, преданија, тајни говор и др. Цепенков повторно доаѓа во Софија. До 1900 година го обнародува „Сборник за народни умотворения, наука и книжевност“ 269 приказни и преданија, 85 песни, 389 верувања и прокоби, над 200 соништа со нивно толкување , 46 баења, 12 басни, 8 обичаи и обреди, 3 727 изреки и поговорки, 100 гатанки, 20 скоропоговорки и 67 детски игри. Автор е на поеми и песни, на драмата „Црне војвода“. За историјата на бугарската литература особено важна е неговата биографија, напишана во 1896 година по порачка на Ив. Шишманов.