Фото: Спиро Китинчев краjниот лево

Опис: Во април 1945 година, Спиро Китинчев е испрашуван од Одделот за заштита на народот на Македонија (ОЗНА) за неговата дејност како политички деец и градоначалник на Скопје. Во јуни 1945 година, тој е осуден на смрт од страна на југословенските комунистички власти, но неговата казна подоцна е изменета на 20 години затвор. Умира во затворот Идризово по една година туберкулоза и тортура.

Дел од сведоштвата се објавени во документарната колекција ʺБугарското управување во Вардарска Македонија (1941-1944)“, издадена од Државната агенција ʺАрхивиʺ со составувачи А. Гребенаров и Н. Николова

Опис на сведоштвата:

„Кратка политичкя дейност през време на бив. югословенски режим

Иденето на германските войски во Македониа

Македонскиот национален комитет на Стефан Стефанов

Иденето на бугарската войска и административна власт

Ген. Линдеман во Скопие

Уволняването на Йованович и Кемал Рустем бег

Посетуването со ген. Линдеман в с.Раштак

Назначаването ми за кмет на гр. Скопие

Иденето на мин. Сл. Загоров и германски тутунови представители во Скопие

Опити за организирането на граждански клубове во Скопие

Министрите Славчо Загоров, Теодоси Даскалов и Петар Габровски в Скопие

Бекерле и Германски журналисти во Скопие

Посетувания на София

Управлението на областниот директор Антон Козаров

Назначуенето на областен директор Димитар Раев

Аудиенцията ми при цар Борис

Канене на царот да присаствува на тржествата по случай годишнината от така нареченото освобождаване на Скопие

Японскиот помномоштен министар Ямаджи во Скопие

Тома Петров пом. областен директор

Министрите инж. Радославов и ген. Никола Михов во Скопие иденето на Габровски во Скопие

Цар Борис во Скопие

Публично политичката акция во Скопската област на 15 ноември 1942 г.

Коледна вечера на германски офицери и войници во Скопие

„Сталинградци“ во Скопие

Ген. Линдеман почетен гражданин на Скопие

Орден от фирера

Полагане венци на германските гробишта по случай денот на загиналите за величието на Германиа

Бекерле во Скопие по случай годишнината от иденето на германските войски во Македониа

Иденето на Филов во Скопие

Во София при Филов, Габровски, Хр. Петров и Ник. Михов…

Обиколките на министарот Партов по Македониа

Управлението на областниот директор Димитар Раев и неговата оставка

Назначуенето и управлението на Тома Петров като областен директор

Моите говори во Кавадарци и Гевгели

Иденето на министарот Станишев во Скопие

Конференциия во областната дирекция преди падането на кабинетот на Багрянов

Иван Михаилов во Скопие срештата ми со него…

Отлагуването на бугарските войски от Македония. Моето напускане на Скопие

За управлението на Обштината

За убийствата во Ваташа

За убийството на Цветан Димов

Познанствата ми со Стефан Симеонов, Васил Цанков, Асен Богданов

Генерал Грундт во Скопие“

Извор: Скенирано од оригинален примерок

Автор: Спиро Ѓорев Китинчев (1895-1946) е бугарски политичар, публицист и општественик, деец на ММТРО и ВМРО, еден од основачите на списанието „Луч“, учесник во Македонски народни покрет, потпретседател на Бугарските акциони комитети и градоначалник на Скопје во периодот од април 1941 до септември 1944. Син е на бугарскиот општественик и градоначалник на Скопје (1915-1918) Ѓоре Китинчев.

Умира во затворот Идризиво во 1946 година.

За да ја прочитате книгата кликнете ТУКА

Извор: Библиотека Струмски

 


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO