Младинската организација на Обединети за Македонија се придружи кон барањето за формирање на парламентарно собрание на ООН

Создавањето на светски парламент ви звучи како Утопија? Човештвото се соочува со задача да обезбеди опстанок и благосостојба на идните генерации, како и зачувување на природните основи на животот на Земјата.

Убедени сме дека за да се справиме со главните предизвици како што се социјалните проблеми, пораст на оружјето за масовно уништување, заканата од тероризам и загрозувањето на глобалните екосистеми, сите луѓе мора да се вклучат во заеднички напори.

За да се обезбеди меѓународна соработка, да се обезбеди прифаќање и да се зајакне легитимноста на Обединетите нации и да се зајакне нејзиниот капацитет за дејствување, луѓето мора да бидат поефикасно и директно вклучени во активностите на Обединетите нации и неговите меѓународни организации.

Затоа препорачуваме постепено спроведување на демократско учество и застапеност на глобално ниво.
Формирањето на консултативно парламентарно собрание на Обединетите нации го сфаќаме како неопходен чекор.

Таквото собрание не би било само нова институција – тој би бил глас на граѓаните, собранието ќе биде манифестација и средство за промена на свестта и разбирање на меѓународната политика.

Собранието може да стане политички катализатор за понатамошен развој на меѓународниот систем и меѓународното право. Исто така, може значително да придонесе за капацитетот на Обединетите нации да ги реализира своите високи цели и позитивно да ја оформува глобализацијата.

Парламентарното собрание на Обединетите нации првично може да биде составено од национални претставници од парламентите низ светот. Чекор по чекор, треба да се обезбедат оригинални права на информации, учество и контрола во однос на ООН и организациите на системот на ООН. Во подоцнежна фаза, собранието може да се избира директно.

Затоа, се придружуваме кон барањето до Обединетите нации и владите на нејзините земји-членки да формираат парламентарно собрание на ООН.

Ги повикуваме сите организации, членови на парламетот и граѓани да го поддржат ова барање:

https://en.unpacampaign.org/take-action/individual/

ДОНИРАЈ

Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO