1903 година, во близина на селото Баница, Серско, по еднодневната битка со турскиот потера е убуен Гоце Делчев. Водачот на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација е на пат за конгресот на Серскиот револуционерен округ, но четата му е предадена и опкружена од многубројна турска војска. Потерата, командувана од мајорот Тефиков, кој е соученик на Гоце Делчев, уште во текот на ноќта на 3 спроти 4 мај го блокира селото Баница. Наместо да ја чека ноќта, Гоце Делчев одлучил да ја изнесе четата од селото за да го спаси мирното население од турските репресии.

Гоце Делчев е роден во Кукуш. Откако завршил прогимназија во родниот град, го продолжува своето образование во Солунската бугарска машка гимназија „Св. Св. Кирил и Методиј“. Во 1891 година се запишува во Военото училиште во Софија, но поради неговото учество во социјалистички кружок е исклучен од него и во 1894 година станува учител во Штип. Во истото време, овој град учителствувал и Даме Груев, основач и фактички раководител на ВМОРО. Тие воспоставуваат блиски пријателски односи, како резултат на што Делчев влегува во редовите на внатрешната револуционерна организација. Гоце Делчев доаѓа до идејата дека ослободувањето на Македонија и Одринско е можно само преку општо вооружено востание. За негова подготовка, по примерот на Васил Левски, потребна е густа мрежа на револуционерни комитети во сите делови на двете области.

Заедно со други раководни дејци на организацијата тој ја започнува нејзианта изградба. Уште на почетокот на оваа активност пројавува брилијантни квалитети на талентиран организатор и се наметнува како лидер на организацијата. Во 1895 година бил назначен за учител во Банско. Набргу потоа, тој се откажува од учителствувањето и се посветува целосно на револуционерната активност. Во 1896 година Делчев учествува во работата на Солунскиот конгрес на ВМОРО и заедно со Ѓорче Петров ги изработува програмата и статутот на организацијата, кои предвидуваат нејзина изградба на демократски основи. По конгресот, Гоце Делчев е избран за задграничен претставник , подвижен член на Централниот комитет на ВМОРО и организатор на револуционерното движење. Тој вложува огромни усилија за изградба на револуционерни комитети, како и да ги снабди со оружје. На неговата иницијатива, во 1899 година се пристапува кон изградба на четнички институт на организацијата кој изигрува исклучително важна улога во нејзиното омасовување и револуционизирање. Како Главен ревизор на четите, Гоце Делчев прави неколку обиколки во Македонија и Одринско. Во 1902 година, заедно со Г. Петров, тој е натоварен за изготвување на програмата и уставот на организацијата. Таа веќе си поставила за цел привлекување и сплотување „на сите незадоволни елементи во Македонија и Одринско, без разлика на народност“ и за извојување на целосна политичка автономија. Ова доведува до промена во името на организацијата – од Бугарски македоно-одрински револуционерни комитети во Тајна македоно-одринска револуционерна организација. И покрај успесите постигнати во организациската конструкција и консолидација, Гоце Делчев сé уште верува дека не е дојден моментот за вооружено востание. Затоа, енергично се противи на одлуката донесена во негово отсуство од страна на Солунскиот конгрес што се одржува во почетокот на 1903 година за да се дигне пролетно востание во Македонија и Одринско. Тој се аргументира со тоа дека внатрешната револуционерна организација не е подготвена за таква акција, а меѓународната ситуација во тоа време не е погодна за такво судбоносно дејствие. Гоце Делчев и Даме Груев, безсилни да го променат веќе донесеното решение, успеваат да го одложат неговото објавување за во летото. Освен тоа заеднички се решава да биде стратешко, т. е. да се ​​објави главно во планинските и полупланинските региони и во него да земат учество веќе формираните за таа цел вооружени чети. Оваа тактика е произлегува од желбата да не се дозволи концентрирањето на големи турски сили во востанатите области, како и да се заштити од репресии незаштитеното население од полските краеви.

loading...
Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO