Претседателот на Бугарскиот Културен Клуб Скопје (БККС) Лазар Младенов преку македонските медиуми испраќа јавно писмо до новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски пропратено со историски тест. Писмото пропратено си историски тест е со цел македонските граѓани да разберат какви се познавањата на Мицкоски од историјата на Македонија и дали може да се претставува како продолжувач на историското ВМРО.

ТАТКОВИНА во целост го публикува писмото од Лазар Младенов.

Почитуван г-дин Мицкоски,

Сигурно претпоставувате дека немаше да ви го напишам ова писмо ако на последниот конгрес на ВМРО–ДПМНЕ не бевте избран за нејзин претседател. Си го земам правото да ви го напишам ова писмо од две причини. Прво, затоа што поголемиот дел од членството и симпатизерите на Бугарскиот Културен Клуб Скопје (БККС) чиј претседател сум јас, активно бевме вклучени во поставувањето на темелите на ВМРО–ДПМНЕ уште од самиот нејзин почеток. Должни сме да споменеме дека основниот мотив при тоа ни беше созадвањето на Слободна, Независна и Демократска Македонија.

И второ, затоа што ние од БККС сме вистинскиот континуитет на историското ВМРО, земајќи го во предвид беспорниот историски факт дека тоа е организација создадена од македонските Бугари.

Целта на ова писмо не е да спориме со Вас на теми кои многу често се експлоатираа и се уште се коментираат од голем број различни интересни групации кои произлегоа од ВМРО–ДПМНЕ. Теми од типот, легален ли е, или не конгресот на кој Вие бевте избран за претседател. Имаше, или не доволно делегати на конгресот согласно статутот на партијата при вашиот избор. Ќе ја продолжите, или не политиката на поранешниот претседател на партијата Никола Груевски. Во добри, или во лоши односи сте со него. Ќе има или не сценарио ʺПанорама 2ʺ, слично на она кога Никола Груевски се ослободи од ʺтоваротʺ на ʺбугарофилотʺ Георгиевски. Ако се ослободите од ʺтоваротʺ на Груевски, ќе ги отворите или не вратите за Георгиевски, со кого Груевски бил во добро односи (од говорот на конгресот). И така натаму и така натаму. Теми колку што сакате.

Целта на ова писмо произлегува од фактот што ВМРО-ДПМНЕ како партија преку конгресите го презема континуитетот на историското ВМРО. Ете, во Валандово го одржавте 16-тиот конгрес.Сето тоа би требало да означува дека членството, а најмногу лидерот на партијата треба да е запознат со вистинската историја на историското ВМРО. Онаква какво што е во спомените на нејзините основачи, организационите и документи. А не историја ретуширана во времето на титова Југославија. Од една партија која себе си се претставува како анти-комунистичка, најмногу од се се очекува да ги демистифицира и отфрли ваквите комунистички историски лаги. Но за жал своја плодна почва си најдоа токму во ВМРО-ДПМНЕ. Како на друг начин би ги објасниле поредицата од анти-ВМРО-овски дејствија. Партијата која тврди дека има континуитет со организацијата ВМРО, руши споменик на Тодор Александров во дворот на еден вистински ВМРО-овец од Велес. Партиски активисти на ВМРО–ДПМНЕ, речиси секоја година ја кршеа плочата на Мара Бунева, поставувана од нејзини почитувачи на кејот на Вардар. Она щто не можеше да го постигне владиката Каравангелис поради силниот отпор на ВМРО, му успеа на ВМРО-ДПМНЕ со поставувањето на спомениците на Александар и Филип Македонски и со безумната антиквизација. И безброј други примери кои што докажуваат дека Никола Груевски не бил и нема никаква врска со ВМРО.

Но за вас, со оглед на тоа што од скоро сте претседател на партиjaта тоа не може да го тврдиме, се додека не бидете тестирани за вашите познавања од историјата на Македонија. За таа цел од името на членството и симпатизерите на БККС ви испраќам еден елементарен тест по историја.Македонските граѓани, а и ние од БККС имаме право да бидеме запознати за тоа како ќе одговорите на овој тест Ако одговорите на тестот ви бидат како на ВМРО-овец, со сигурност парламентарната група на ВМРО-ДПМНЕ ќе гласа во македонскиот парламент позитивно за ратификацијата на Договорот за добрососедство и соработка со Р. Бугарија.

 

     Тест по историја

Во древноста териториите на денешните Македонија и Бугарија биле населени со блиски по сродство пеонски и тракиски племиња. По големата преселба на народите и „Темните векови“ територијата на Република Македонија станува дел од Првото бугарско царство, подоцна од Второто бугарско царство, а за време на Византиското владеење е позната како „Тема Бугарија“.

ДА НЕ

По наредба на цар Борис I свети Климент и свети Наум градат книжевни школи на сите територии на тогашното бугарско царство – денес во составот на Бугарија, Романија, Македонија и Албанија. На тој начин се поставуваат основите на средновековната Славјано-бугарска цивилизација која извршила влијание на целиот словенски свет.

ДА НЕ

Во 10 век Свети Иван Рилски, основач на Рилската света обител, е прифатен од царот и народот за небесен заштитник на бугарскиот народ. Негови најблиски ученици се Прохор Пчински и Јоаким Осоговски, кои ги основуваат соодветните манастири.

ДА НЕ

Кога византиjците го заземаат Преслав синовите на еден од бугарските областни управители во западните делови на царството го продолжуваат отпорот против византиската инвазија. Скопениот Роман е признат за цар од Самуил и се прогласува за цар дури по неговата смрт. Државата продолжува да се нарекува Бугарија.

ДА НЕ

Со посебни грамоти по падот на Охрид, Василиј II Македонец Бугароубиец им признава одредена црковна автономија на Бугарите. Земјиштето на денешна Република Македонија, но и оние околу Софија и Видин се нарекуваат „Тема Бугарија“, додека „Тема Македонија“ се нарекува денешната Одринска Тракија.

ДА НЕ

Петар Делјан крева востание со декларирана цел – обновување на бугарската држава.

ДА НЕ

За време на Второто бугарско царство, во 1253 болјарскиот совет го избира скопскиот болјарин Константин Тих за цар на Бугарите.

ДА НЕ

Прифатениот за официјален словенски jазик во 9 век, зборуван на територијата на денешните Бугарија и Македонија евулуира, ги губи падежите и инфинитивната форма, но се здобива со членската форма. Од времето на Теофилакт Охридски овој јазик е нарекуван бугарски.

ДА НЕ

Откако ја зазема територијата на денешна Македонија српскиот крал Стефан Душан се прогласува за цар на Срби, Грци и Бугари.

ДА НЕ

По османлиската инвазија, по векови неупотребување на името Македонија, повторно почнува да се употребува за овие простори. Лица од различни етноси почнуваат да се нарекуваат и се нарекувани Македонци македонес, македонлар.

ДА НЕ

Петар Карпош наjвероjатно бил роден во Родопите и со сигурност пред да го дигне востанието на териториjата на денешна Македониjа бил воjвода на чета в Доспатската планина – на териториjата на денешна Бугариjа, на исток од измислената граница на Пиринска Македониjа.

ДА НЕ

Етнонимот Бугари продолжува да се употребува на териоторита на денешните Бугарија и Македонија за разграничување од другите етноси на Балканот -Грци, Срби, Турци, Арнаути. Така тие се опишани во песните собрани како од браќата Миладиновци ʺБългарски народни песни”, така и од Србинот Стефан Верковиќ ʺНародне песме македонски бугараʺ.

ДА НЕ

Во рамките на Отоманската империја на териториите на денешните Бугарија и Македонија се зборуваат различни, но взаемно разбирливи дијалекти, наречени од тие што го говореле „бугарски“. Нема група од дијалекти, кои можат да бидат разграничени како „македонски“. Нема податоци за „национална“ граница меѓу териториите на денешните Бугарија и Македонија – едно село македонско, а соседното – бугарско.

ДА НЕ

Првите обиди да се пишува на разговорен бугарски јазик (на простейший язик болгарский) се направени во Македонија: Јоаким Крчовскки, Кирил Пејчиновиќ, браќата Миладиновци, итн

ДА НЕ

Првиот град во кој населението бара бугарско училиште, вклучувајќи ги и градовите кои сега се наоѓаат во склоп на територијата на денешна Р. Бугарија е Скопје.

ДА НЕ

Бугарите во сите градови на денешните Бугарија и Македонија основаат Бугарски општини. Отворена е мрежа од бугарски училишта. Кодифицирана е литературната норма на бугарскиот јазик. Иако се водат лути спорови околу тоа како да изгледа тој, конечно од сите е прифатен литературен јазик базиран главно на источните бугарски наречја.

ДА НЕ

Со доаѓањето на мoдерната географија и етнографија истакнати европски научници го дефинираат мнозинството од населението во Македонија како бугарско. Како таква, Македонија е прикажана на картите и истражувањата на: Ами Буе, Лежан, Фон Хан и Зах, М.Ф. Мирковиќ, Мекензи и Ирби, проф. Ербен, Елизе Рекљу, Хајнрих Киперт, Александар Синве, Сакс и Славјанското благотворно друштво и други.

ДА НЕ

Бугарската егзархија не е религиозна секта, а национална институција.

ДА НЕ

Бугарски свештеници од Македонија се во првите редови на борбата за конституирање на Егзархијата.

ДА НЕ

Бугарската егзархија е постигната по долгогодишни борби, во кои учествуваат и Бугари од Македонија. Териториите на денешна Македонија гласаат на плебисцит со над 2/3 мнозинство да се приклучат на Егзархијата.

 ДА НЕ

Во 19 век се забележуваат спорадични манифестации на македонски (небугарски) идентитет, но тие се маргинални и не создаваат никакво организирано движење, макар да добиваат поддршка од надворешни фактори како што се српскиот политичар Стојан Новаковиќ и грчкиот владика Каравангелис.

ДА НЕ

Бугари од Македонија учествуваат во бугарското револуционерно движење. Дедо Иљо Малешевски е заменик на Георги Раковски-основач на Бугарските легии во Белград.

ДА НЕ

Решенијата на Берлинскиот конгрес се примени во Македонија како апсолутна катастрофа. Собрани се многу потписи до големите сили за зачувување на Санстефанска Бугарија. Врвна точка на незадоволството од решенијата на Берлинскиот конгрес е дигањето на Кресненско-Разлошкото востание.

ДА НЕ

Бугари од Македонија учествуваат како основачи на современата бугарска држава, во борбите за обединување и во Српско-бугарската војна. Меѓу доброволците во оваа војна се водачите на Разловечкото и на Кресненското востание, вклучувајќи ги и Димитар Беровски и 80 годишниот дедо Иљо Малешевски.

ДА НЕ

Македонското револуционерно движење започнува со основањето на Бугарските Македоно – Одрински револуционерни комитети (БМОРК), кој се бори за извојување на автономија за Македонија и Одринска Тракија, со бугарски цркви и училишта. Илинденското востание се одвива под заедничка команда и се протега од Крушево до Црното Море.

ДА НЕ

Првиот устав на БМОРК е изработен од Гоце Делчев и Ѓорче Петров.

ДА НЕ

Првото име на организациjата (БМОРК) во времето се трансформира во ТМОРО, ВМОРО и ВМРО.

ДА НЕ

Илинденското востание се раководи од заедничка команда и се протега од Крушево до Црното Море

ДА НЕ

Аферата Мис Стон е предизвикана од Јане Сандански роден во с. Влахи Пиринска Македонија, Христо Чернопеев роден во с. Дерманци-Ловеч (Северна Бугариjа) и Крстјо Асенов роден во Сливен (Jугоисточна Бугариjа).

ДА НЕ

Во Организацијата се вклучуваат многу Бугари од слободните краеви на Бугариjа, од кои некои достигнуваат до раководни позиции, каков што е примерот и со Иван Гарванов роден во Стара Загора.

ДА НЕ

Во Османската империjа веднаш по Младотурската револуциjа Јане Сандански основал Народна федеративна партија (бугарска секциjа)

 ДА НЕ

Илјадници доброволци од Македонија влегуваат во македонското ополчение кон бугарската армија за време на Балканските војни и Првата светска војна.

 ДА НЕ

И покрај тоа што жителите на Македонија биле мобилизирани во неколку армии, само во Бугарската тие достогнуваат до највисоки позиции. Само во Охрид се родени и одраснале осум бугарски генерали.

ДА НЕ

По Првата Балканска војна Грција и Србија и нудат на Бугарија се од што таа има потреба: Одринска Тракија, широк излез на Егејското Море и градовите Штип, Кукуш и Кавала. Бугарија не прифаќа поделба на Македонија и така избувнува Втората Балканска војна. Романија и Османлиската империја ја удираат Бугарија во грбот и така се доаѓа до Букурешкиот мировен договор познат во Бугарија како Првата национална катастрофа.

ДА НЕ

За време на балканските војни и Првата светска војна сите фракции на ВМРО и речиси целата интелигенција ја поддржуваат каузата на Бугарија во војните не само против Отоманската империја, но и против Србија и Грција.

ДА НЕ

По поразот, во 1919 година се возобновува ВМРО, организацијата зема учество во политичкиот живот на Бугарија и ја користи територијата на Пиринска Македонија како слободна зона каде нема испратени бугарски жандари и колонисти и не е затворено ниту едно училиште, за навлегувања против Југославија и Грција.

 ДА НЕ

Стотици илјади македонски Бугари бегаат од Турција, Грција и Србија во Бугарија и се прифатени како свои. Таму тие заземаат водечки позиции во науката, културата, бизнисот и политиката. Двајца бугарски премиери се родени и одраснати на територијата на денешна Р. Македонија.

ДА НЕ

Непомирливите борци за независна Македонија во периодот меѓу војните си ја претставуваат како „Швајцарија на Балканот“, каде секој етнос ќе има свои кантони. Самите тие не го кријат бугарскиот идентитет. Левото крило за првпат ја лансира организирано идејата за компромис со Белград и изградба на македонски идентитет, во рамките на Југославија или некаква Балканска федерација. Се прават првите значајни обиди за кодифицирање на посебен од бугарскиот македонски јазик.

ДА НЕ

По колапсот на Југославија во Втората светска војна се основаат Бугарски   акциони комитети кои се прогласуваат за присоединување на Македонија кон Бугарија.

ДА НЕ

Бугарската администрација е пречекана со исклучителен ентузијазам. Комунистите решаваат да започнат отпор дури по Хитлеровиот напад на СССР. Дури тогаш македонските комунисти се раздвоени меѓу БКП и КПЈ. Решението да се приклучат кон КПЈ е донесено во Москва.

ДА НЕ

Жртвите за време на војната на териотриите на денешна Македонија, а администрирани од Царство Бугарија се значително помалку отколку во сите други делови на Југославија.

ДА НЕ

Отпорот во Македонија е значително помал отколку во другите делови на Југославија. Меѓу партизаните има многу Срби, Црногорци, Албаници и дезертери од бугарската армија. Дури во решенијата на АСНОМ се зборува за „братскиот бугарски народ“

ДА НЕ

По војната е кодифициран македонскиот јазик. Исфрлени се светиклиментовите букви, а се внесени српски и новоизмислени букви и зборови. Наметнат е и т.н. Закон за Македонската национална чест, според кој секој кој се определува за бугарин е заплашен со затвор. Имињата и презимињата на мнозинството граѓани се „помакедончени“. Во Бугарија наложената политиката на „македонизација“ од Москва среќава отпор и во 1963 година е напуштена.

ДА НЕ

Бугарија и Македонија споделуваат заедничка историја и заедничко културно наследство што треба да ги обединува, а не да ги конфронтира.

ДА НЕ

Со уважение,

Лазар Младенов

Претседател на БККС

 

                          

 

        

                                                           

                                                         

                                                     

loading...
Бесплатно преземање на содржини од Татковина е дозволено само во непосреден договор со редакцијата на Татковина, односно со одговорниот уредник. - дозволено е да се преземе најмногу 25 % од содржината на текстот – на крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целиот текст прочитајте го тука“, а со зборот „тука“ да се поврзе (објави) линк до оригиналниот текст во Татковина. Секое целосно превземање ќе резултира со издадена фактура на име КОРИСТЕЊЕ НА СОДРЖИНА ОД ПОРТАЛОТ ТАТКОВИНА во износ од 10 000 денари. За прекршувања на овие услови, Татковина го овластува својот правен застапник да презема законски мерки спрема прекршителите.
Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO