1893 година умира Стефан Верковиќ – српски научник и мисионер со големи заслуги во областа на бугарскиот фолклор и етнографија. Роден на 5 март 1821 година во селото Угљара, Босна. Студирал во францисканско училиште, прифаќајќи монашкиот сан. Под влијание на идеите на илиризмот го отфрла монаштвото и станува спроводник на српската национална пропаганда. Тој ги посетува Далмација, Црна Гора и Албанија. Се населува во Македонија. Тој создава врски со бугарски дејци од Цариград. Тој врши собирачка и истражувачка работа на фолклорот во Македонија. За време на руско-турската војна (1877-1878) се населил во Санкт Петербург. Од 1881 година тој е во Бугарија каде што ги посетува Родопските планини. Го публикува зборникот „Веда Словена“.

Автор е на делата: „Народне песме Македонски Бугара“ (1860 година), „Древная болгарская песня об Орфее..“ (1867 година), „Описание бiта болгар, населяющих Македонию “ (1868 година), „Веда словена. Български народни песни от предисторична и предхристиянска доба“(1874),“ Веда Словена. Обрядни песни от язическо време „. (1881), „Типографско этнографический очерк Македонии“ (1889) и други.

Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO