„Молба од Радка Александрова Шекеринова, вдовица од гр. Штип;

Господинъ Директоре,
Моя поч. убитъ съпругъ Александъръ поп Хр. Шекериновъ, бившъ отъ гр. Щипъ като добъръ Българинъ и дѣецъ за освобождението и Обединението на Македония къмъ майката България на 9.V.1928 год., измежду село „Стануловци и Кърневци, като Секретарь-бирникъ въ Тролската селска община-Св. Николско е убитъ отъ Сръбскитѣ власти на най-звѣрски начинъ като е избоденъ съ ножъ на 80 мѣста“
Отъ тогава като вдовица съ три малки мъжки деца съмъ се мъчила и ако съмъ била подозрена отъ сръбскитѣ власти да израстна и възпитам децата си въ Български духъ. Моля, нареждането Ви, Господинъ Директоре, да ми се съгласно закона за Народнитѣ пенсии отпусне и на менъ Народна пенсия.
Декларирамъ, че не получавамъ друга пенсия или месеченъ доходъ надъ 2500 лева, не принадлежа къмъ организации противни на държавния строй и че съмъ отъ прочутото Българско семейство – Шекериново въ гр. Щипъ.
Приложение документи – гр. Щипъ. 30.IV.1943 год.“
„Щипското градско общинско управление удостовѣрява, че горните подписи на Димитъръ Хаджи Григоровъ адвокатъ, Михаилъ Димковъ Миялковъ обущаръ и Христо Стояновъ Шумановъ хлѣбаръ и тримата отъ гр. Щипъ сѫ действително сложиха въ наше присѫствие и че горната животописна бележка е вѣрна и следва на молителката да се отпусне Народна пенсия, понеже съпруга й е убитъ на звѣрски начинъ отъ сърбитѣ на 9.V.1928 год.“

ИзворОригинален извор на документите – Државна агенција „Архиви“.

Автор: Радка Александрова Шекеринова деец на ВМРО, съпруга на зверски убиениот от србските власти бугарски револуционер и деец на ВМРО Александар Христов Шекеринов. На 30.04.1943 и е доделена Народна пензија за заслуги от Бугарските власти в Скопје и Штип.

За да ги прочитате документите во оригинал кликнете овде.

Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO