Во периодот јануари – февруари 2017 година извозот на Бугарија за ЕУ се зголемува со 9,0% во однос на истиот период од 2016 година и е во износ од 4 957.2 милиони лева, соопштија од НСИ.

Главни трговски партнери на Бугарија се Германија, Италија, Романија, Грција, Франција и Белгија, кои формираат 67.3% од извозот за земјите – членки на ЕУ. Во февруари 2017 година извозот за ЕУ расте со 10.7% во однос на истиот месец од претходната година и е во износ од 2 531.2 милиони лева.

При извозот на Бугарија за ЕУ, распределен според Стандардната надворешна класификација, во периодот јануари – февруари 2017 година во споредба со истиот период претходната година најголем раст е забележан во секторите „Минерални горива, масла и слични производи“ (45.7%) и „предмети класифицирани главно според видот на материјалот“ (28.5%). Најголем пад е забележан во секторот „необработени (суровини) материјали, непогодни за потрошувачка (искл. горивата)“ (10,2%).

Увозот на Бугарија од ЕУ во периодот јануари – февруари 2017 година се зголемува со 12.2% во однос на истиот период од 2016 година и е во вредност од 5 461.2 милиони лв. По цена CIF (табл. 1 и 2 од Анексот). Најголем е ревалоризиранио обем на стоките увезени од Германија, Романија, Италија, Шпанија и Грција.

Во февруари 2017 година увозот на Бугарија од земјите – членки на ЕУ, се зголемува со 8.4% во однос на истиот месец од претходната година и е во износ од 2 820.1 милиони лева.

При увоз од ЕУ, распределен според Стандардната надворешна класификација, во периодот јануари – февруари 2017 година во споредба со истиот период на 2016 година најголемо процентно зголемување е забележано во секторот „Минерални горива, масла и слични производи“ (98.0%) , а најголемо намалување се забележува во сектор „Безалкохолни и алкохолни пијалоци и тутун“ (10,8%).

Надворешнотрговско салдо (извоз FOB – увоз CIF) на Бугарија со ЕУ за периодот јануари – февруари 2017 година е негативно и е во вредност од 504.0 милиони лева. По цени FOB / FOB (по елиминирање на трошоците за транспорт и осигурување при увоз на стоки) салдото исто е негативно и изнесува 233.5 милиони лева.


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO