Една идеологија којато изеде народа, сега в неделја, 11 декември 2016 на своја народ му организира предвремени избори. И реториката и атмосверата на предизборната кампанја като никога до сега заприличат на парастос на македонизма. “Вака вече не се може“ е точката около која всичките политически сили имат консензус, а разликата е само во политическите постапки които се предлагат как на најбезшумен начин на Албанците да им се предадат посмртните останки на македонизма. Македонија като Шаргијската кожа на Балзак само намалјава и ако успеат да не пукне општествен срам при този трансфер, това ште е најголемијат дострел в успеха на тези избори на сијамските македонистки собратја Груевски и Заев.

Македонските Албанци са апсолјутни добитници и без избори и тјахната кампанја е: колко и на кој начин да вземат од понуденото македонистко менју. Никола Груевски в своите вече много пати чуени стојалишта че не се отказва од македонисткија засмрдјал труп и самијат замирисва на застојала политическа плесн, но силен е в гласачката мрежа од пенсионери и административци с които вешто работи.

Зоран Заев далеч е поинтересен во својата кампанја. Обештава че за всичко ште преговара и нјама да има државен впрос които ште остане на страна. Па, хајде да се постараем да одговорим на кој начин и как СДСМ наталожените македонски проблеми ште ги отвори. Едноставно и разбираемо: отварането ште биде повлекване нјаколку крачки назад. Повлекване од брзоплетите крачки на Груевски кој остави македонизма на чист, неодбраним международен простор и без ракавици. А работенето без ракавици за политиката означава всекаде да остава свој отпечатк.СДСМ на втрешен план ште преговара с Албанците и ште им даде ветеното. На вншен план ште се откаже од “вторија студен фронт“ които отвори Груевски с Грција че имаме античко потекло, че наш е Александар Македонски и тн… и на този начин ште се закрие “грцкија фронт“ којто му зададе смртни рани на македонизма. С тези тешки отстпванја, на този начи СДСМ ште врне македонизма в мирните, локални води кадето тој е непобедим, в седемдесеттите, златни години на македонизма. Македонизам с “еднин студен фронт“, антиблгарскојат.

Лјубчо Георгиевски беше последната голема и успешна удбашка игра за рециклиране на македонизма. С Груевски македонизмот доживја голјам провал. Не им успја с голјама манипулација да испревари Европа и като македонисти да влезем в ЕУ и НАТО. Груевски като криминалец сега ште се отреже, а македонизмот в матни балкански води остава да зимува. До похубави времена.

Заев в неговата политическа коалиција повика всекакви претставници и таа национално наистина е широко шарена, но идеологически е тесна. Не покани јавно и не стави јавно на листите ниту един които не фелсификува македонското историческо минало или е беневолентно расположен кам Блгарија. СДСМ засега не е одвтре македонистки хомогена. Има такива поединци като Денко Малески или Љјубомир Данаилов Фрчковски, които од време на време казват и открити немакедонистки нешта, но има и тврди македонисти на СДСМ, като Владимир Милчин и Атанас Вангелов, които обичат по вестниците и сајтовете да онанират с методологически ракавички на Цветан Тодоров и Јулија Кристева и едиповски да свршуват на Тодор Александров, Ванчо Михаилов, Симеон Радев, Партение Зогравски, Димитар Ризов…

СДСМ до последно ште брани својата македонистка беспочвеност и нјама да се повлече и од првијат, студен “блгарски фронт“ од 1944г. Без да бидат на изборните листи като партнјори в заедничка политическа коалиција, ако победи, Заев и ште им потхврли на Каракачановците нјакое вработуване и чрез тјах ште мијат раце. СДСМ и рециклиранијат македонизам с това ште хврлјат прах в очите на Блгарија, а на рацете си ште врнат изгубените политически ракавици.

Младен СРБИНОВСКИ


Сподели на социјалните мрежи
  • gplus

TATKOVINA.INFO